ค้นหาคำศัพท์

( ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน)

ผลลัพธ์ : {{results.length}} คำ
ภาษาไทย ภาษาจีน
{{r.translation.word + (r.translation.tl && ' ('+r.translation.tl+')' || '')}} {{r.word + (r.type && ' ('+r.type+')' || '')}}